logo Vrakune logo stránky vlajka SK

 
 
     

Angličtina nás baví!


Naša trieda 4.B sa v školskom roku 2015/16 zapojila do súťaže  EnglishOne, ktorú vyhlásil projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách.“

Po prihlásení sa do súťaže, sme celá trieda netrpezlivo čakali na  poštovú zásielku s hracími kartami a nálepkami. Mojou úlohou, učiteľky, bolo vytvoriť 10 hracích úloh z digitálneho vzdelávacieho obsahu Anglický jazyk na portáli Planéta vedomostí, ktoré som postupne sprístupnila svojim žiakom. Úlohou žiakov bolo vyriešiť úlohy, získať nálepky za vyriešené úlohy, nalepiť ich do hracej karty. Hracie karty obsahovali aj návratkovú časť, ktorú sme po vyriešení všetkých úloh odoslali. Nielen, že sme sa zabavili, naučili a zopakovali si veľa z angličtiny, ale v kútiku duše veríme, že aj niečo vyhráme. A možno práve našej triede sa podarí získať hodinu angličtiny so Celeste Buckingham a koncert pre celú školu.


Múdrosť ukrytá v knihách...

Po druhýkrát  sme sa zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do  knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách...

 Nielen, že sme záložky vyrobili a odoslali partnerskej škole do českého mesta Holice, ale deti sa každý deň tešili z novoutvorených  záložiek, nakoľko  si  ich mohli prezrieť na výstave v našej školskej knižnici.  Vždy,  keď niektorá trieda priniesla nové záložky boli prekvapení, čo všetko sa dá vymyslieť. Deti mali chuť opäť a opäť vyrábať  záložky.... Do balíka so záložkami sme po dohode s českou školou pribalili aj naše projekty o Bratislave a okolí. Asi dva dni po odoslaní nášho balíka, nás čakalo prekvapenie z Čiech ...balík dorazil a v ňom veľké množstvo záložiek, kniha o meste Holice, dokonca aj kalendár s fotografiami  mesta.

So školou v Holiciach sme ostali naďalej v kontakte.

Martina Smoláriková, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Prírodoveda nás baví!

My sme už nielen veľkí štvrtáci, ale aj takí malí prírodovedci. V priebehu októbra sme mali možnosť na hodinách prírodovedy objavovať, spoznávať a aj porozumieť mnohým zákonom našej prírody. A tak vďaka našich triednych projektov už vieme odpovedať na otázky: Prečo je more slané?  Prečo železo hrdzavie? Prečo je nebo modré? Prečo musia autá tankovať?

Prečo je more slané? Na tomto projekte sme si dokázali, že naozaj sa vyparuje len čistá voda a to aj napriek tomu, že sme ju zafarbili atramentom. Zrážky v našom malom kolobehu vody v prírode, boli tvorené čistou vodou. To isté sa deje s minerálmi, ktoré v mori ostávajú a spôsobujú jeho slanosť.Prečo železo hrdzavie? Pri stanovení hypotéz  k tomuto projektu, musím pochváliť žiakov, že vedeli takmer správne predpokladať naše výsledky. Zistili sme, že hrdzu spôsobuje vzduch a voda. Klince sme pozorovali len po dobu 7 dní. Takže, je jasné, že klinec, ktorý bol položený na vzduchu nestihol zhrdzavieť. Spoločným úsudkom (nakoľko poznáme zloženie vzduchu) a pozorovaním ostatných klincov sme sa zhodli, že vďaka vodnej pare, ktorá je v ovzduší by aj klinec  položený len voľne na vzduchu taktiež zhrdzavel.Prečo je nebo modré? Vysvetlili sme si, že okolo našej Zeme sa nachádza atmosféra, v ktorej sa odrážajú lúče slnka všetkými smermi. A tak aj napriek tomu, že slnko  v skutočnosti vyžaruje biele svetlo, vďaka atmosfére sa nám zdá žlté. Ukázali sme si pokus s pohárom vody a bielym svetlom. Pri prechode bieleho svetla cez kvapky vody môžeme vidieť všetky farby dúhy – čo je vlastne rozložené biele svetlo. Takže, ak raz poletíte do vesmíru, tam kde nie je atmosféra, uvidíte, že slnko je biele a nebo čierne.


Prečo musia autá tankovať?  Všetkým nám bolo jasné, že ak chceme byť plní „energie“ musíme ju niekde získať. Hneď sme sa zhodli, že u ľudí je to jednoznačne jedlo. Vysvetlili sme si ako vieme využívať silu vetra a vody, teplo slnka.. Zistili sme, že človek využíva na výrobu energie prírodné zdroje ( zemný plyn, uhlie, drevo..) Aj my sme si  vyrobili svoju „smradľavú energiu“ – náš vlastný BIOPLYN, ktorý produkoval rozkladajúci sa hrach.