Práca s počítačom a internetové predpoludnie

Úvod

Ciele

Aktivity

Plán

Harmonogram

Účastníci

Kontakt


KONTAKT

+   ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Rajčianska 3, 821 07 BRATISLAVA
(   45 242 962
   45 259 632
rajcianska@zsraba.edu.sk

 

Kontaktná osoba :
Zuzana Michaligová, Mgr.
0905 647455
michaligova.zuzana@post.sk

 

 


Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikáciía Rodičovským združením pri ZŠ Rajčianska 3

 
Kliknutím na logo školy sa vrátite na stránky školy

 

Ó2006 ZS Rajčianska 3, BRATISLAVA,  Aktualizované dňa 22. júna 2006