Ako poukázať 2% dane

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Zamestnanci:

  1.      Do 15.2. 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2.      Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše osobné údaje a údaje z Potvrdenia od zamestnávateľa
  3.      Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
  4.      Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Pozn.: Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Daňovník je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní alebo, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, vykonal ročné zúčtovanie, vo vyhlásení, predloženému miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, že suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (ďalej "podiel zaplatenej dane") sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (ďalej len "prijímateľ"), pričom táto suma nie je nižšia ako:

   Poukážte 2 % zo svojich daní na našu školu:

logo_skoly.jpg  Občianske združenie Rajčianska 3
                 


Čítať návod [Zamestnanci] - [Právnické osoby] ako môžete nasmerovať 2% Vami už odvedených daní za predošlý rok na našu školu:
Fyzické osoby - zamestnanci, za ktorých daňové priznanie podáva ich zamestnávateľ, potrebujú:

stiahni súbor...Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa

stiahni súbor...Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé a právnicke osoby majú už Vyhlásenia priamo v novom daňovom priznaní, takže tlačivo Vyhlásenie nepotrebujú.

Ďakujeme Vám!

V prípade, že máte záujem o viac informácií ako poukázať 2% z dane, navštívte stránku http://www.rozhodni.sk/ alebo http://portal.gov.sk/.