logo Vrakune logo stránky vlajka SK
  • B R A T I S L A V A
   


Plavecký výcvik 5. ročníkaV novembri, po jesenných prázdninách, si piataci našej školy posilnili športového ducha. Namiesto bežného vyučovacieho procesu absolvovali týždenný plavecký kurz na plavárni Slovnaftu. Vo veľkom plaveckom bazéne boli žiaci rozdelení do štyroch skupín. Každá skupina sa pod vedením profesionálnych trénerov venovala rôznym činnostiam, podľa zdatnosti jednotlivých plavcov. Naši piataci sa každý deň počas 90 minút naučili nové plavecké štýly, zaskákali si hlavičky, zdokonalili si plávanie pod vodou. Vyšantiť sa mohli najmä počas prestávok, keď ostali v bazéne a mohli sa venovať loptovým hrám. V posledný deň výcviku predviedla každá skupina všetko, čo sa naučila a každý si hrdo odniesol domov medailu. Všetci žiaci mali radosť z pohybu a to aj napriek chladnému počasiu, ktoré bolo vonku. Poriadne sa zapotili a spokojní sa vrátili späť do školských lavíc. Vďaka záujmu žiakov o plávanie, bohatej účasti na výcviku a pozitívnej spätnej väzba zo strany rodičov, sa týždňové plavecké výcviky stanú na našej škole pravidelné.  

             Mgr. Eva RischerováFotagaléria