logo Vrakune logo stránky vlajka SK
  • B R A T I S L A V A
   


Dážď

nad našou školou

Celý náš projekt vznikol po rozhovore s našou pani učiteľkou biológie, pani Gašpierikovou. Položili sme jej niekoľko otázok ohľadom predmetu práce na pozemku, ktorý už zanikol, no  ku ktorému mala dobrý vzťah a deti ho mali tiež rady.

Jedným z dôvodov zrušenia tohto predmetu mohla byť aj ekonomická stránka.

Spotreba vody na zavlažovanie by bola v súčasnosti na školský rozpočet príliš vysoká. Navyše sú jarné a letné mesiace rok čo rok teplejšie, takže spotreba vody je celkovo stále vyššia. Toto zistenie nás ale neodradilo a hľadali sme spôsob, ako obnoviť práce na pozemku bez toho, aby to školu finančne zaťažilo.

Dažďová voda: miesto toho, aby sme ju zbierali, nechávame ju odtekať do kanalizácie. Neustále ňou plytváme. Nemohli by sme ju teda využiť?

 Náš nápad:

 Napadlo nás vytvoriť systém zariadení na zber dažďovej vody, ktoré by boli upevnené k streche. Vodu by sme uskladňovali v nadzemných zberných nádobách a ďalej využívali.

Podklady:

Úvodom našej práce sme si na internete našli všetky dostupné informácie o dažďovej vode. Dočítali sme sa, že neobsahuje chlór – je absolútne nezávadná,  je v nej rozpustený vzdušný dusík – čo je najkvalitnejšie listové hnojivo,  je ideálne mäkká, pretože neobsahuje minerály a ona sama ako zdroj je zadarmo !

Dažďová voda  je tá  najideálnejšia na zavlažovanie rastlín!

Následne sme si od vedenia školy vypýtali plány školy, aby sme mohli vypočítať plochu strechy budovy. Podľa toho sme zostrojili jej maketu.

Aby sme sa uistili o použiteľnosti tejto vody pre náš účel, kontaktovali sme chemický ústav SAV. Tí nám potvrdili, že aj napriek tomu, že sa naša škola nachádza v ochrannej zóne Slovnaftu je možné použiť zozbieranú dažďovú vodu na polievanie zelene.

 Na stránke slovenského hydrometeorologického ústavu  sme si zistili priemerné úhrny zrážok na Slovensku za rok 2017, aby sme približne vedeli zistiť, koľko vody by sme boli schopní zozbierať. Na základe výpočtov podľa projektu sme vypočítali, že strecha našej školy má plochu 1125 m2.

Nech sa páči, tu je maketa s modelmi našich zariadení. /Po súťaži  t.j. od 4.12.2017 bude náš model vystavený v školskej knižnici./

Ako môžete vidieť na našej makete, vymysleli sme ešte zberný bonus, kde výklopným zariadením zvyšujeme plochu strechy školy. Znázornené to máme iba na budove telocvične, ale celkovú plochu školy by sme metrovým prídavným zariadením vedeli zväčšiť o 452m2.

Na každej streche by boli umiestnené štyri senzory, ktoré by pri kontakte s vodou spustili sklápací mechanizmus.

Na strednej budove našej školy sme navrhli vybudovať strešné záhradky,  kde by sa pestovali bylinky v hrántikových záhonoch, pretože tie na pestovanie nepotrebujú hrubú vrstvu pôdy. Zozbierané bylinky by sa mohli použiť v našej školskej jedálni.

Výklopný systém na tejto budove je navrhnutý tak, že v prípade silných ďažďov sa strecha sklopí do striešky a voda  z nej sa bude zbierať do rožných nádob.

Ďalšie využitie: Pri samospáde vody zo strechy by sa tiež dala využiť jej energia na výrobu elektriny, napr. by sme ju mohli potom použiť na zavlažovanie.

Ale počkať! Čo budeme robiť s vodou od jesene? Veď vegetačné obdobie jednoročných rastlín už skončilo. Budeme mať predsa prebytok vody!

Mysleli sme aj na toto! Oslovili sme záhradníctvo Flora Centrum a navrhli sme im dodávanie vody formou výmenného obchodu, kedy by nám oni na jar za dodanú vodu darovali sadeničky plodín, ktoré by sme pestovali na školskom pozemku.

Komunikovali sme aj s pracovníčkou Servisu interiérovej zelene p. Jakubčekovou a  ponúkli sme jej túto dažďovú vodu na čistenie kvetov.

Náš nápad sme prezentovali aj niektorým školám vo Vrakuni a Podunajských Biskupiciach. Pani učiteľke biológie p. Sečanskej zo ZŠ Podzáhradná sa tento nápad veľmi páčil a určite by uvítala jeho realizáciu aj na ich škole.

Ďakujeme za pozornosť!


TS team

 Roland Vízner, Lukáš Drozdík, Palko Glvač, Jakub Kováč, Adam Fülop, Vaneka Ondrejková