logo Vrakune logo stránky vlajka SK
  • B R A T I S L A V A
Úradné hodiny:Tajomníčka školy: p. Bončová

Pondelok07.00 hod. – 12.00 hod.   13.00 hod. – 15.00 hod.
Utorok07.00 hod. – 12.00 hod.   13.00 hod. – 15.00 hod.
Streda07.00 hod. – 12.00 hod.   13.00 hod. – 15.00 hod.
Štvrtok07.00 hod. – 12.00 hod.   13.00 hod. – 15.00 hod.
Piatok07.00 hod. – 12.00 hod.   13.00 hod. – 15.00 hod.


Zástupkyňa riaditeľa školy:

I. stupeň - PaedDr Petrovská Oľga
Utorok13.00 hod. – 17.30 hod.
Piatok07.00 hod. – 13.00 hod.

II. stupeň - Ing. Jakúbeková Mária
Pondelok10.00 hod. – 12.00 hod.   13.00 hod. – 15.00 hod.
Streda09.00 hod. – 12.00 hod.  
Štvrtok13.00 hod. – 16.00 hod.


Riaditeľka školy: Mgr.  Krajčíková Miriana
Pondelok08.00 hod. – 12.00 hod.   13.00 hod. – 15.00 hod.
Streda08.00 hod. – 12.00 hod.   13.00 hod. – 15.00 hod.