logo Vrakune logo stránky vlajka SK
  • B R A T I S L A V A

Prevádzka školy:
6.00 hod. –   7.15 hod.    príchod do ŠKD

7.15 hod. –   7.45 hod.                budova uzamknutá

8.00 hod. – 11.45 hod.     vyučovanie

budova uzamknutá

12.00 hod. – 14.00 hod.     obed, odchody a príchody detí

za dohľadu služby konajúceho

pedagóga

budova otvorená

14.00 hod. – 15.00 hod.     popoludňajšie vyučovanie,

aktivity ŠKD

budova uzamknutá

15.00 hod. – 17.30 hod.     odchody žiakov z ŠKD