logo Vrakune logo stránky vlajka SK

 
 
     
VEDENIE ŠKOLY

Mgr. Miriana Krajčíková
riaditeľka
email:   krajcikova@zsraba.edu.sk
email:   miriana.krajcikova@gmail.com

PeadDr. Oľga Petrovská
zástupkyňa riaditeľky pre I.stupeň
email:   petrovska111@gmail.com

Ing. Jakúbeková Mária
zástupkyňa riaditeľky pre II.stupeň
email:   mjakubekova@gmail.com/p>

Mária Kapusníková
zástupkyňa pre ekonomickú a personálnu oblasť
email:   kapusnikova.marika@gmail.com


Mgr. Elvíra Žilková
výchovný poradca
email:   ela.zilkova@gmail.com


Mgr. Anna Jakubcova
školský špeciálny pedagóg
email:   annajkbc@gmail.com