logo Vrakune logo stránky vlajka SK
  • B R A T I S L A V A

Organizácia školského vyučovania.


Otvorenie školy : od 7.45 hod

Vyučovanie začína spravidla o 8.00 hod. a končí 16.10 hod.


Časový rozvrh hodín: 1.hod. 8.00  -     8.45 hod.

prestávka

2. hod.8.55  -     9.40 hod

prestávka

3. hod.9.55  -   10.40 hod

prestávka

4. hod.11.00  -   11.45 hod

prestávka

5. hod.11.55  -   12.40 hod

prestávka

6. hod.12.50  -   13.35 hod

prestávka

7. hod.13.45  -   14.30 hod

alternatíva

 14.00  -   14.45 hodObed sa vydáva od 12.00 do 14.45 hod

ŠKD - školský klub detí začína činnosť od 6.00 hod do 18.00 hod