logo Vrakune logo stránky vlajka SK

 

     
Učitelia - I. stupeň

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Marta Jankovská

1.B

Mgr. Judita Ňukovičová

1.C

Mgr. Miroslava Vašková

2.A

Mgr. Renáta Neštická

2.B

Mgr. Martina Smoláriková

2.C

Mgr. Lea Serinová

2.D

Mgr. Helena Hlavnová

3.A

Mgr. Martina Slovíková

3.B

Mgr. Margita Teplanová

3.C

Mgr. Renata Molnárová

4.A

Mgr. Svetlana Ďurčeková

4.B

Mgr. Soňa Forgáčová

4.C

Mgr. Silvia Laškovská

Učitelia - II. stupeň

Trieda

Triedny učiteľ

5.A

Mgr. Anna Kriváňová

5.B

Mgr. Monika Ragulová

5.C

PaedDr. Mária Tutokyová

6.A

RNDr. Dana Hoffmannová

6.B

Mgr. Zuzana Boledovičová

7.A

Mgr. Lucia Hegedüšová

7.B

Mgr. Lucia Kružicová

8.A

Mgr. Alena Slivková

8.B

Mgr. Eva Rischerová

8.C

PaedDr. Tatiana Mičáňová

9.A

Mgr. Júlia Mozesová

Netriedni učitelia

Mgr.

Bieliková Alena

Mgr.

Cubinková Jana

Bc.

Daniel Anton

Mgr.

Gašpieriková Mária

Mgr.

Hudáková Tatiana

Ing.

Jakub Ľubomír

Mgr.

Kollárová Žaneta

Mgr.

Peczár Zoltán

Vychovávateľky - ŠKD


Ľubica Klčová
Mgr. Čunderlíková Kornélia
Jurkovičová Viera
Kancírová Iveta
Konečná Viera
Laczkyová Petra
Maťovková Monika
Ondrušková Zuzana
Pončáková Tatiana
Šebeková Iveta