hlavicka stránky

 
 
     

     3.B   Ňukovičová Judita


Do našej školy prišla p.Mgr. Zuzana Varijasiová, ktorá nám na svojej

prednáške o zdraví vysvetlila , aké je dôležité  stravovanie. V prezentácii

mali možnosť žiaci vidieť, ako by sa mali správne stravovať.

Aké sú dôležité vitamíny, pitný režim, pohyb a oddych pre náš vývoj.


A takto si spestrujeme Hudobnú výchovu
Deň jablka  /11.10./ sa v našej triede  niesol v tomto duchu. Na hodine matematiky sme počítali jabĺčkové príklady, na slovenskom jazyku

sme sa zahrali na spisovateľov a každý písal rozpravku o jablku. Boli krásne, vtipné a zábavné...

Zo záhrad starých ridičov sme si priniesli za košík ovocia,ale hlavne jabĺk.  

Na  výtvarnej výchove sme tvorili nádherné misy  ovocia- umyli a krájali sme spoločne s pani učiteľkou.

Krásne pracovali nielen dievčatá, ale aj chlapci.

Odmenou okrem pochvaly  bola ochutnávka zdravého ovocia , ale hlavne jablka.

3b_2015

Fotogaléria:

Fotogaléria:

Fotogaléria: