logo stránky
  • B R A T I S L A V A
Základná škola Rajčianska 3


image Poukážte nám 2% dane image

 
Súťaž v matematike
image


   opäť sme zabodovali v popredných matematických súťažiach
      
   
               
         ... zobraziť ...


Zoznam žiakov CLIL
image


   Zoznam žiakov prijatých do prvého ročníka v školskom roku 2016-2017
      
   
s vyučovaním aktívneho učenia sa žiakov metódou CLIL
                               
         ... zobraziť ...


Prijímacie konanie
image


   Zoznam žiakov na prijímacie konanie 19.4.2016
      
   
      ... zobraziť ...

FIRST LEGO LEAGUE
image


   Dňa 12.2.2016 sa v Košiciach konalo Semifinálové kolo
   krajín juhovýchodnej Európy celosvetovej súťaže
      FIRST LEGO LEAGUE
   
      ... zobraziť ...

Karneval v ŠKD
image


  Dňa 11.2.1016 sme pre deti školského klubu zorganizovali
v spolupráci s CK Azad karneval.
   
      ... zobraziť ...

Tábor pre deti
image


  KRÚŽKOVÝ JARNÝ TÁBOR PRE DETI 22.2.2016 – 26.2.2016
   
      ... zobraziť ...

Matematická olympiada
image


  Dňa 19. januára 2016 sa na ZŠ Brodáčova konalo pre náš okres obvodné kolo 65.
ročníka matematickej olympiády
   A ako sme bojovali?

      ... zobraziť ...

FIRST LEGO LEAGUE!
image


  Opäť je tu koniec roka a s ním sa už po druhý krát
   žiaci zo ZŠ Rajčianska opäť zúčastnili celosvetovej súťaže FIRST LEGO LEAGUE.
    A ako sme bojovali?

      ... zobraziť ...

Matboj šiestakov
image


  Tím zo ZŠ Rajčianska získal 1. miesto
    v MATBOJI v kategórii šiestakov

      ... zobraziť ...

Pomôžte vytvoriť pozitívny svet pre deti
image
  19. dní aktivít
    prevencie proti zneužívaniu a násiliu
    na deťoch a mladistvých
      ... zobraziť ...

Niečo o škodlivosti a návykoch...
image
 Vážení priatelia!

   informácie - prednáška
o návykových látkach a zdravej výžive
      ... zobraziť ...

O zdravej výžive...
image
 Vážení priatelia!

   Prečítajte si informácie o:

      ... Deň zdravej výživy ...

Neviete kam cez prázdniny?.....
image
Haloween na našej škole...
image
 Vážení priatelia!

   Prečítajte si informácie o:

      ... HALLOWEEN 2015 ...

Informácie...
image
 Vážení priatelia!

   Prečítajte si niečo o:

      ... Angličtina nás baví ...

      ... Prírodoveda nás baví ...

Aj noviny majú narodeniny...
image
 Vážení priatelia!

   Dňa 23.09.2015 sme sa celá trieda VI.C a VIII.A
s triednymi pani učiteľkami cez vyučovanie vybrali oslavovať narodeniny.

      zobraziť článok...


    Pokračovanie v archíve stránok...
Prázdniny
Prevádzka školy
Úradné hodiny
Vyučovacie hodiny
Výsledkový list školy
Projekty
Plán práce

 
 
 
Vonkajšie priestory školyNaša nemčina na facebooku


Projekt Erasmus


Školský časopis