Zatvor okno

oznam
logo stránky
  • B R A T I S L A V A
Základná škola Rajčianska 3


image Poukážte nám 2% dane image

 
Prijímacie pohovory do prvého ročníka Anj
image
 Vážení rodičia! Vidíme radosť detí z vyučovania, prirodzené prijímanie anglického jazyka,
rozšírenie slovnej zásoby, rýchle reagovanie v jazyku...
Pri prijímacích pohovoroch ide najmä o schopnosť dieťaťa dokázať:
správne vyslovovať, zapamätať si nové, reagovať na bežné otázky....
Nájdete tu aj termín konania a miesto prijímacích pohovorov       zobraziť text článku ...
Informácia pre budúcich piatakov
image
 Vážení rodičia! Pozrite si požiadavky na prijatie Vášho dieťaťa do
piatej triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky.
V prípade, že Vaše dieťa má rado matematiku a chce ísť
na prijímačky do matematickej triedy
      zobraziť text článku ...
Naša škola opäť súťaží...
image
 Vážení priatelia! A opäť sme v súťaži,
   teraz v informatickej...
      zobraziť text článku ...
Súťaž...
image
 Vážení rodičia! Článok a foto o zaujímavej robotickej súťaži,
na ktorej ZS Rajčianska získala pekné 4. miesto

      zobraziť text článku ...
Do pozornosti budúcim piatakov...
image
 Vážení rodičia, milí štvrtáci! Tu je oznam o otvorení mat. triedy aj
v budúcom školskom roku.
    Ak by sa niektorí štvrtáci chceli prísť pozriet na DOD na matematiku
do mat. triedy, tak ju máme 2 vyuc. hodinu (sú vítaní).
Ale navrhujem vyučujúcim aj taku alternatívu že sa môžu prísť pozriet aj v ine dni (po skupinkach), dohodli by sme sa.

      zobraziť text článku ...

Do pozornosti rodičom budúcich prváčikov...
image
 Vážení rodičia, naša škola ponúka pre prváčikov už siedmy rok vyučovanie
    anglického jazyka s výukovým programom CLIL
    Okrem anglického jazyka naša škola ponúka aj vyučovanie nemeckého
    jazyka od 1. triedy.

      zobraziť text článku ...
Čo by mal vedieť?
image
 Zaujíma Vás
   čo by mal vedieť  a ako by sa mal správať
      žiak prvej triedy?

      čítať článok ...
Zápis prvákov
image
     Ako a kedy sa koná zápis prvákov na našej škole

      čítať článok ...
Špecifiká školy
image
     Heslovite zhrnutá špecifikácia našej školy...

      čítať článok ...
Matematický boj...
image

 Dňa 14. 11. 2014 sa niektorí žiaci ZŠ Rajčianska zúčastnili
tímovej matematickej súťaže MATBOJ, ktorá sa konala v Mlynskej doline. .
  

      čítať viac ...

Naši borci bodovali...
image

 Štvrtáci zo ZŠ Rajčianska vybojovali na turnaji vo vybíjanej BRONZ.
  

      čítať viac ...

Noc výskumníkov
image

 Prinášam Vám krátku správu
   o tom aké boli moje dojmy a pocity
  na Noci výskumníkov, na ktorej sme boli 26.9.2014.
  

      čítať viac ...

Zájazd Rím a Vatikán
image

 Milí žiaci,
   po prvýkrát Vám ponúkame poznávací zájazd s cieľom spoznať metropolu
   Talianska, navštíviť malý miništát s úžasnou históriou a múzeom.
   TERMÍN ZÁJAZDU: 25. 3. – 29. 3. 2015

      čítať viac ...

      Prihláška v pdf ...Súťaž Domestos
image

 Od 15. 9. do 16. 11. 2014 bude naša škola súťažiť v hre:
   DOMESTOS PRE SKOLY.

  Pomôžte nám a Vašim deťom...
      čítať viac ...

Prázdniny
Prevádzka školy
Úradné hodiny
Vyučovacie hodiny
Výsledkový list školy
Projekty

Plán práce


 
 
 
Vonkajšie priestory školyNaša nemčina na facebooku


Aktivity školy


Školský časopis